Eenduidige bedrijfs- en werknemersfocus belangrijk

Home Updates Eenduidige bedrijfs- en werknemersfocus belangrijk

Met een licht herstel van de economie willen bestuurders weer positioneren, maar de vraag is of de werknemer daar al klaar voor is. Heeft de top van ons bedrijf nu dan wel focus? En is dat de juiste focus? En nog verder, is dat ook mijn focus? Eerst zien, dan geloven. De bestuurders zullen zich weer waar moeten maken. Werknemers moeten weer vertrouwen krijgen.

 

De vicieuze cirkel van bestuurders en werknemers
De top van bedrijven durft voorzichtig weer te kiezen voor de positionering van het bedrijf. Door fusies, overnames, reorganisaties is de top van vele bedrijven de afgelopen jaren de focus verloren. De met zekerheid ooit ingeslagen richting werd ter discussie gesteld. Niet alleen intern, maar veel meer nog door een veranderende markt. De recessie verergerde deze situatie alleen maar. De werknemers voelden de onzekerheid van de top en mistten de sturing. Geloof in de leiders nam sterk af. Er werd niet echt richting voor het bedrijf gekozen, maar meerdere sporen werden uitgezet. Gevolg was onzekerheid, gelatenheid en passiviteit van de werknemers. De veel gehoorde kreet in de top van bedrijven daarentegen was/is: “we missen trots in onze organisatie”. En daarmee was de vicieuze cirkel rond.
De interne processen versterkten elkaar. Waar de top van bedrijven steeds meer begon te duwen op de organisatie begon de organisatie juist achter over te hangen, te duiken. Intern werd de weifeling van de top gevoeld en door extern nieuws werd men geconfronteerd met veel slecht nieuws over de branche waarin men werkzaam was. Hetgeen de aanname van de werknemers voedde. Werknemers werden stiller en meer onzichtbaar en bestuurders begonnen harder te roepen. Maar het geloof en vertrouwen was er niet.

 

Consequenties voor organisaties
Met het voorzichtig toenemende herstel van de economie kijken bestuurders weer vooruit en oriënteren zij zich op de toekomst. Maar dat moet anders dan voor de crisis. Maar hoe dan? Een eenduidige bedrijfs- en werknemersfocus is cruciaal voor het herstel van bedrijven en daardoor direct voor onze economie. Positionering is daarbij cruciaal.  Hoe zorgen zij er nu voor dat ook de rest van de organisatie –die het herstel wellicht nog niet voelt (immers de werkloosheid houdt nog aan en ontslagen domineren nog steeds het nieuws)- mee denkt en mee doet? Hoe zorgen zij voor een gezamenlijke focus/pin point op de horizon?

Door de crisis heeft de focus bij de top van vele bedrijven de laatste jaren gelegen op overleven. Kosten moesten worden gedrukt en investeringen uitgesteld. Medewerkers in alle geledingen van de organisatie voelden de onzekerheid. Velen hebben de gevolgen van deze focus aan den lijve ondervonden. Ondanks de crisis werden er aan de top nog steeds bonussen uitgekeerd en zijn we getuige geweest van schandalen en fraude. Zoals gezegd is het –blinde- geloof in de leiders verdwenen en het vertrouwen onvoldoende om echt te kapitaliseren op de eerste tekenen van herstel.

 

Een onderscheidende positionering is key. Keuzes maken!
Dit is dus de tijd voor focus en een duidelijke positionering in de toekomst van de organisatie. Het herstellen van het vertrouwen –zowel in als buiten de organisatie- is cruciaal. En dat is wat men begrijpt. Hoe kunnen organisaties, rekening houdend met de verschuiving naar eigen kracht en persoonlijke zingeving, weer voldoende geloofwaardig worden en zo hun maatschappelijke positie weer innemen?

Zingeving is per definitie subjectief. Het is niet zozeer algemeen geldend (‘waar’), maar veeleer ‘waarachtig’ wanneer het betreffende individu werkelijk zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. In deze zin wordt communicatie –nog veel- belangrijker voor organisaties. Over zingeving moet tenslotte gesproken worden. Je kan dus stellen dat doeltreffende communicatie van binnenuit moet komen. Veel communicatie is nog steeds het gedachte van de top. Hoeveel bedrijven stappen niet in een bepaalde vorm van sponsoring terwijl de rest van de organisatie er geen binding mee heeft? Het is het “speeltje” van de top. Hoeveel bestuurders houden zeer succesvolle roadshows over het nieuwe beleid, maar ontberen te luisteren wat er daarna bij het koffiezet apparaat wordt gezegd? Externe communicatie wordt pas echt goed ervaren wanneer deze authentiek is. De belofte moet in de genen van de werknemers zitten.

Het belangrijkste uitgangspunt is het –opnieuw- verbinden van mensen met hun eigen bedoeling. Want vanuit die verbinding kunnen betekenisvolle en duurzame besluiten worden genomen. En waarvan de mogelijke consequenties zelf door de mensen makkelijk aanvaard kunnen worden. Zij hebben hun eigen Why, hun eigen focus bepaald. De verbinding start altijd bij de werknemer zelf. Hij of zij activeert haar eigen persoonlijk “leiderschap”. Die daarna direct in de context van het team en dus de organisatie context wordt geplaatst. En met de steeds mondiger en zelf denkende werknemer is het des te meer van belang dat bij het kiezen van een –nieuwe- positionering van het bedrijf deze visie ook daadwerkelijk gelooft. En dan hebben we het nog niet eens over omarmen en uitdragen.

Wij vatten dat samen als “Doeltreffende externe communicatie start intern. Met een onderscheidende positionering als pinpoint”.

 

Robert Jan van Leeuwen. Oprichter en eigenaar 0to9 en 0 Entropy.

Robert Jan
van Leeuwen

Managing Partner