Zij maakten het verschil voor ons.
Wij maken het verschil voor hen.

Nederlands Veteraneninstituut

Het verschil willen maken: één van de grootste drijfveren om een uniform aan te trekken. Iets kunnen doen voor de ander, strijden voor vrede, veiligheid en daarmee bereid zijn grote risico’s te lopen. Onze veteranen hebben zich ingezet om het verschil te maken, voor ons, voor anderen. Het verschil tussen oorlog en vrede. Tussen uitzichtloos en een nieuwe toekomst. Tussen dood en leven. Het Nederlands Veteraneninstituut maakt nu het verschil voor hén. Door een plek te bieden waar ze hun hart kunnen luchten bij gelijkgestemden, herinneringen kunnen ophalen, kameraden kunnen zien.

Home Ons werk Nederlands Veteraneninstituut
0to9 ontwikkelde: Organisatie Waarden Onderzoek (OWO), Creatief concept, Positionerende beelden en Corporate Film

Het verschil maken door ruimte te bieden. Een plek waar ze zich vrij voelen, waar ze begrepen en gezien worden. Een thuisbasis.

Veteranen in de hoofdrol

Het kloppend hart van de koepelcampagne is de positionerende film die de ambities van het NLVi neerzet. In de film laten we zien hoe de veteranen, en anders geüniformeerden, het verschil maakten voor ons, en hoe het NLVi nu het verschil wil maken voor hén. De film is een combinatie geworden van bestaand beeldmateriaal, opgenomen tijdens missies, en nieuwe beelden.

Beelden en woorden

De film wordt verrijkt en onderstreept met een serie beelden waarin we de veteraan en het verschil dat zij maakten, en het Nederlands Veteraneninstituut in beeld brengen door middel van prikkelende stellingen die aanzetten tot nadenken. Wat is nu precies het verschil tussen horen en begrijpen? Of tussen kennen en erkennen? Hoe maken wij dit samen waar?

Het verschil

We willen niet alleen het verschil maken voor de veteraan, maar ook voor de medewerkers. Daarom zijn we gestart met een Organisatie Waarden Onderzoek (OWO) om uit te vinden wat de belangrijkste gedeelde waarden binnen de organisatie zijn. Op basis daarvan ontwikkelden wij het kernconcept. En we startten de campagne met een feestelijke aftrap!

Meer over dit project?

Joost
van Gorsel

Creative Director

Andere cases