Impact Plan

Home Concept Impact Plan

Het Impact Plan is een compact en compleet overzicht van hoe de BeeldTaal tot stand is gekomen en hoe deze is opgebouwd op basis van de meting en analyse.

Daarnaast zie je de doorvertaling hiervan in een strategische communicatie en impactagenda, alle mogelijke en middelen, alsmede de verschillende mogelijkheden voor cultuur- en communicatieprogramma’s.

Hoe komt een Impact Plan tot stand?

1 analyse + 1 onze open werkwijze = 3 draagvlak voor een strategie met impact voor jou

Al onze trajecten beginnen met een interne en een externe analyse. Uiteraard gebruiken we alles wat jij als opdrachtgever aandraagt. Wat we daarvan kunnen gebruiken doen we niet opnieuw. Dat geldt zowel in relatie tot de interne cultuur analyse als voor de externe marktanalyse. We ontvangen bijvoorbeeld graag al jouw tevredenheidsonderzoeken en meerjarenplannen.

Maar het liefst werken wij met het Organisatie Waarden Onderzoek van het Barrett Values Centre als analyse- en meettool.

Joost
van Gorsel

Creative Director

Maak een vrijblijvende afspraak van 15 minuten.

Plan een afspraak