Digital

Home Digital

Bij de digital afdeling van 0to9 werken we, vanzelfsprekend, aan alle online activiteiten die we doen, zoals: ​Digital design en development (websites, webshops, apps) en UX design met meetbare impact. Allerlei tools worden hier, in house, ontwikkeld.

Dat doen we door middel van verschillende samenwerkings- en projectvormen, waarvan de waterval methode en scrum werkwijze de twee belangrijkste zijn. ​

Om deze producten tot stand te laten komen gaat een project langs verschillende disciplines Interaction Design, Visual (Web-)design, Front- en Back-end development. ​

Waar we in de waterval methode deze ‘stations’ opvolgend aan elkaar passeren, werken we in Scrum met alle disciplines gezamenlijk in korte ‘sprints’ van één of twee weken aan een project. Daarbij bemoeit ieder teamlid zich continu met elkaars werk en discipline en ontstaat hier waardevolle overlap en samenwerking, waarbij ieder naast het inzetten van zijn skills op het eigen vakgebied ook bij kan dragen​ aan dat van de rest van het team. ​

Meer weten?
Neem contact op.