Het belang van een waarden-gedreven aanpak

Home Updates Het belang van een waarden-gedreven aanpak

Iedereen heeft waarden. Waarden geven aan wat iemand echt belangrijk vindt en liggen ten grondslag aan houding en gedrag. Bewust, maar ook onbewust, bepalen ze hoe en welke beslissingen iemand neemt. Deze persoonlijke waarden zitten in een mens besloten: hij draagt ze met zich mee naar alle domeinen van het leven. Zo ook naar de werkvloer, waar alle waarden van verschillende werknemers samenkomen en het gedrag bepalen. Maar de organisatie heeft zelf ook bepaalde cultuurwaarden. Wordt het gezamenlijk gedrag binnen de organisatie bijvoorbeeld gedreven door duurzaamheid en dienstbaarheid, of juist door kwaliteit, rendement en efficiency? Om met zo min mogelijk verlies aan energie (‘entropie’) aan resultaat te werken, helpt het als alle betrokken werknemers gedreven worden door gedeelde waarden. Gedeelde waarden zorgen ervoor dat men ten diepste gelooft in het gemeenschappelijke doel van de samenwerking. Dit is de kern van een door waarden gedreven aanpak. De waarden worden de lijnen van het gezamenlijk speelveld. Vervolgens gaat het er alleen nog om hoe er in dit veld wordt gespeeld en met welke bal.

Wanneer deze waarden niet overeenkomen, ontstaan conflict, wrijving en frustratie; er lekt energie weg, die beter aan innovatie en het halen van doelstellingen zou kunnen worden besteed. Om de overlap tussen waarden in kaart te brengen heeft Richard Barrett een tool ontwikkeld, die de persoonlijke waarden, de huidige cultuurwaarden en de gewenste cultuurwaarden met elkaar vergelijkt. En ook wordt duidelijk waar de energie weglekt! De kosten hiervan in Euro’s zijn zelfs uit te rekenen.

Via de waardenanalyse worden de verschillen verduidelijkt en kunnen gericht acties worden ondernomen om deze verschillen te verkleinen. Het ongrijpbare wordt tastbaar. Cultuur krijgt beeld en woorden en wordt daarmee bespreekbaar!

Inzicht in en overeenstemming van de waarden bieden grote voordelen voor een organisatie. Organisaties met een cultuur gebaseerd op gedeelde waarden hebben een grote voorsprong op organisaties waarbij dit minder het geval is. Deze organisaties groeien sneller, hebben een hoger rendement, meer klanttevredenheid, en bovendien meer betrokkenheid van de werknemers. Het Barrett Instituut en andere internationale onderzoeken hebben hier onderzoek naar gedaan. Wij ervaren in de praktijk dat het delen van waarden, direct tot meer werkplezier leidt. En als je met fun in flow kunt komen, en door waarden te definiëren de betekenis van je werk scherp krijgt, kunnen teams en organisaties echt een sprong maken. Er ontstaat meer ruimte voor creativiteit en voor het inzetten van collectieve wijsheid. Oplossingen worden beter. We zien dat elke keer gebeuren. Wij vinden een waarden-gedreven aanpak dus van onschatbare waarde!

0 Entropy ontwikkelde waarden-aanpakken in diverse branches. Bij Mars, Ziggo, in de culturele sector en voor jeugdzorg instellingen. Het Barrett waarden-onderzoek stond iedere keer aan de basis, met een dialoog over ieders eigen, onvervreemdbare, persoonlijke waarden. Want als je je organisatie mee wilt krijgen geldt altijd hetzelfde; het gaat om mensen en wat hen intrinsiek motiveert, raakt en in beweging brengt. We vertellen je er graag meer over!

 Robert Jan Anne-Marie en Anne

Robert Jan
van Leeuwen

Managing Partner