Nr. 1 /150
full service agency

Entropie binnen teams of organisaties [oud]

Home Waardenonderzoek Entropie binnen teams of organisaties [oud]

Culturele entropie in teams en organisaties

Het begrip ‘entropie’ komt uit de thermodynamica en staat voor de afname van bruikbare energie binnen een thermodynamisch systeem. Wij geven een organisatie-betekenis aan dit woord: voor ons is culturele entropie de energie die verloren gaat in een organisatie. Voorbeelden van culturele entropie zijn frustratie van medewerkers, gemopper over inefficiëntie en procedures, onduidelijkheid over de koers of een gevoel van onveiligheid. Heb je het gevoel dat er veel frustratie binnen jouw organisatie of team is? Dat er veel conflicten op de werkvloer zijn? Dat de medewerkers gedemotiveerd of niet betrokken zijn? Dan is de kans groot dat de culturele entropie binnen jouw organisatie hoog is.

Hoe verlaag je de culturele entropie binnen jouw team of organisatie?

Culturele entropie is, kort gezegd, energie die niet wordt gebruikt voor innovatie en het resultaat. Entropie is de rem op de ontwikkeling en groei van jou en je team. Culturele entropie belemmert de fun & (team)flow, waardoor mensen wegdrijven van hun eigen intrinsieke motivatie om te werken aan de team- en organisatiedoelstellingen. Dat brengt je niet naar de stip op de horizon waar je zo graag met je organisatie naar toe wil. En dat is zonde. Waste of money. Waste of talent. Waste of energy. Volgens ons zou de culturele entropie gezond moeten zijn. In de regel is dat tussen de 0 en 10%. Dus wil jij:

  • De motivatie van je medewerkers verhogen?
  • De communicatie binnen je organisatie verbeteren?
  • Conflicten oplossen?
  • De organisatiecultuur verbeteren of veranderen?
  • De samenwerking binnen of tussen teams verbeteren?
  • De betrokkenheid van je medewerkers verbeteren?

Met een Waarden Onderzoek krijg je een geweldige gespreksopener. En input voor een gedragen strategie die binnen verbindt en extern impact heeft als we het OWO koppelen aan de werkwijze van 0to9 en 0 Loss.

Robert Jan
van Leeuwen

Managing Partner