Aan de slag met Global Goals

Home Wie we zijn Aan de slag met Global Goals

Waarom 0 Loss (zero loss)?

0 Loss is tegen alle vormen verspilling. Dit geldt zowel voor verspilling van natuurlijke hulpbronnen, als voor verspilling van arbeidspotentieel. Omdat we geen tijd te verliezen hebben, wil 0 Loss graag dat waardevolle kennis , die verspilling tegen gaat, wordt gedeeld. Om die reden is het platform 0 Loss of Ideas ontwikkeld.

Maar 0 Loss doet meer

Voor en met opdrachtgevers ontwikkelt 0 Loss experimentele KPI’s die voor verrassende doorbraken zorgen op het gebied van bijvoorbeeld schade aan, of verlies van gereedschap of ziekteverzuim. Iets kunnen betekenen voor een goed doel, blijkt een geweldige tranfsormator van gedrag. Niet zomaar een goed doel, maar het goede, goede doel.

Wat zijn de Global Goals of Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Global Goals of Sustainable Development zijn een bron van inspiratie voor 0-loss.

New York, september 2015; 150 wereldleiders komen bijeen tijdens een conferentie van de Verenigde Naties. Onder een minuten durende daverende staande ovatie worden unaniem de Global Goals aangenomen. Eensgezindheid die uniek is in de geschiedenis van de mensheid!

De 17 Global Goals – of Sustainable Development Goals (SDG’s) – zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals.  Voor de SDG’s zijn ruim 9 miljoen wereldburgers ondervraagd wat zij belangrijk vonden. Goal 1 gaat over armoedebestrijding, goal 2 betreft gezonde voeding, goal 3 gezondheid, goal 4 educatie en zo verder. 

Alle goals vind je terug op www.globalgoals.org.

Waarom je Global Goals of Sustainable Development Goals (SDG’s) moet integreren in je strategie 

Alle bekende multinationals zoals PwC, Unilever, KLM en Philips zijn de SDG’s actief aan het integreren in hun strategie. Veel organisaties volgen hun voorbeeld. Hetgeen heel slim is, want als je als organisatie in de toekomst niet aan kunt tonen dat je mee helpt de wereld wat beter te maken, verlies je ook je ‘social license to operate’. Niet verduurzamen is gewoon geen optie!

Voordelen om met de Global Goals aan de slag te gaan

  • De Global Goals sluiten aan bij een wereldwijd gedragen beweging en geven concrete handvatten en thema’s hoe je met je organisatie kunt verduurzamen.
  • Het mooie van de Global Goals is dat er wereldwijd, maar ook op nationaal en zelfs gemeentelijk beleid consensus over is. Je kunt dus voorspellen welk beleid gestimuleerd gaat worden en dat is van belang bij strategische keuzes voor jouw organisatie.
  • De Global Goals bieden niet alleen eenduidige doelen, maar ook herkenbare taal en symbolen en verbinden zo moeiteloos mensen met elkaar.
  • Met je organisatie een bijdrage leveren aan de Global Goals is zeer zinvol en zorgt voor lange termijn voldoening. Dit is een enorme kans om zo betrokkenheid van medewerkers te vergroten.
  • Uit onderzoek van Deloitte onder meer dan 10.000 Millennials blijkt dat met name jongeren willen dat hun organisatie pro-actief een positieve impact maakt in de maatschappij. Dit is niet alleen relevant relevant in the war on talent, maar ook voor het verkrijgen van commitment van deze belangrijke groep.
  • Vanuit het bewustzijn van de SDG’s ontstaan nieuwe kansen. Veel bedrijven werken inside-out. Als je start bij de Global Goals werk je outside-in. Wat kan mijn organisatie bijdragen in de behoefte die er wereldwijd is richting 2030? Jaarlijks wordt hiervoor een Global Opportunities rapport per SDG opgesteld.
  • Last-but-not-least: 90% van de mensen (de doelgroep van jouw organisatie dus) verwachten van bedrijven dat ze bijdragen aan een betere wereld. 74% geeft aan dat ze eerder producten kopen van bedrijven die werken aan de Global Goals. (onderzoek PwC in 24 landen) Sociale verantwoordelijkheid is dus geen nice-to-have meer, maar een must-have.

Op wat voor manier kan ik de Global Goals of de experimentele KPI’s van 0 Loss implementeren in mijn organisatie?

Niet alle bedrijven zijn er meteen al klaar voor om met experimentele KPI’s of de Global Goals aan de slag te gaan. Verduurzaming, lange termijn en sociale verantwoordelijkheid zijn waarden die samenhangen met behoeften op een hoog bewustzijn. Dat is mooi, maar veelal hebben organisaties en teams behoeften op lagere niveaus in Maslow’s behoefte piramide. Dit zijn de zogenaamde basic needs, die moeten eerst in meer of mindere mate ingevuld zijn.

Het is erg belangrijk medewerkers stapsgewijze mee te nemen. Er moet een solide basis zijn van veiligheid, financiële stabiliteit, goede relaties met klanten en medewerkers, voldoende kwaliteit en genoeg innovatievermogen.

Organisatie waarden onderzoek
Met een organisatie waarden onderzoek  kunnen we de acceptatiebereidheid snel en eenvoudig meten. Waar sta je als organisatie? Wat zijn de blokkades om succesvol een lange termijnstrategie uit te voeren?  Een die niet alleen draait om de beste in de wereld te zijn, maar ook voor de wereld. Deze baseline measurement is dan de start voor een passend communicatie- en implementatieplan dat voor niemand niet te hoog over is, maar juist inspirerend en tot nieuwe prestaties leidt.

Global Goals App

Ook hebben wij een Global Goals App ontwikkeld, waarmee je bottum-up kunt peilen welke van de 17 doelen het meeste leven onder de medewerkers. Zo kom je erachter voor welk thema het gros van de medewerkers al intrinsiek gemotiveerd is om aan bij te dragen. Een keuze voor 1 of 2 doelen levert consensus en focus op, je kunt als organisatie namelijk niet aan alle 17 doelen tegelijk werken.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Robert Jan
van Leeuwen

Managing Partner

Bekijk ook