Het belangrijkste obstakel voor het team ben… jij!

Over de noodzaak van persoonlijke ontwikkeling voor (team)leiders

Het is de persoonlijkheid van de teamleider die brengt dat het team doet wat het moet doen, dat het team de prestaties levert die het moet leveren en dat teamleden groeien & bloeien. Haal jij het beste uit jouw team(s)? Als je niet direct volmondig en hartstochtelijk ja kunt zeggen, dan is het zaak te beginnen met naar jezelf te kijken. Haal jij wel het beste uit jezelf als leider (en als mens)?

 

Laat ik mijzelf eerst introduceren

Ik ben Jeanette van Stijn en directeur van Enneagram Nederland. Mijn beroepsmatige achtergrond ligt sinds 1990 in de Management Consultancy alwaar ik na een organisatiekundige studie en specialisatie in Organisatieculturen en Organizational Behaviour terecht kwam. Als jonge organisatieadviseur werkte ik aan de HR-kant van organisaties en hield ik mij bezig met het professionaliseren van –meestal hoogopgeleide- professionals, om te zorgen dat het beste uit hen en hun teams werd gehaald.

In teambuilding-sessies kwam vaak ‘gedoe’ binnen het team naar boven en de gemene deler bij dat gedoe was vaak wrijvende dan wel botsende karakters binnen het team. Het komt je vast bekend voor: mensen die zó anders zijn dat ze elkaar niet kunnen begrijpen en verstaan. En soms zelfs niet meer kunnen luchten of zien. Als jonge adviseur kreeg ik daarom al snel behoefte om mij verder te verdiepen in de psychologie van mensen opdat ik sneller en makkelijker mijn vinger zou kunnen leggen op de kern van het probleem tussen deze wrijvende karakters en opdat ik kundiger zou worden om daarmee op effectieve wijze te dealen. Mijn vriendinnen die psychologie hadden gestudeerd raden mij een studie psychologie echter van harte af omdat zij meenden dat ik daar niet zou vinden wat ik zocht. Op dat moment kwam het Enneagram op mijn pad en dit bleek mij heel veel meer te brengen dan wat ik zocht.

 

Wat is het enneagram in het kort

Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidsstructuren (‘typen’) op diep niveau beschrijft. Met diep niveau bedoel ik dat het hier niet gaat om gedrag maar om wat daar ten diepste onder zit. Nog belangrijker dan het model en de psychologische inzichten die dit brengt is de methode van werken volgens de Verhalende Traditie. Dit houdt in dat het ondermeer een voertuig biedt om:
*           met elkaar in gesprek te komen
*           lastig bespreekbare zaken op veilige, respect- en compassievolle wijze bespreekbaar te maken
*           begrip van en begrip voor elkaar (en jezelf) te krijgen
*           van ‘zij’ naar ‘wij’ te komen
*           elkaar te steunen, stimuleren en inspireren in ontwikkeling en groei

Daarnaast of daarmee is het een mooie gespreksopener. Dat is ook de wijze waarop binnen 0 Entropy met het enneagram wordt gewerkt.

 

Maar wat heeft dít nou te maken met hoe jij het grootste obstakel bent voor jouw team vraag je je inmiddels af?

Eén van de uitgangspunten van het enneagram is dat ieder enneagramtype ten diepste –onbewust- iets heel belangrijk vindt waar een sterke innerlijke drijfveer uit voortkomt. Dit kan een drijfveer zijn om te presteren maar ook om dingen leuk en inspirerend te maken, lastige dingen uit de weg te gaan, harmonie te bewaren, zaken te optimaliseren etc. Waar de drijfveer op gericht is daar gaat iemands aandacht en energie naartoe. Hieruit komen iemands kwaliteiten voort maar ook iemands beperkingen. Je kunt immers maar op een beperkt aantal dingen tegelijk gericht zijn.

Het internet en boeken zijn volgeschreven over alle kenmerken van de succesvolle, inspirerende en innoverende leiders, die idealiter nog dienstbaar zijn ook. Mijn realiteit op de werkvloer is echter dat ik mensen tegenkom en geen superrobots. Mijn realiteit is dat (team)leiders op de werkvloer in een aantal dingen vaak goed zijn (de dingen die hun aandacht hebben) en op andere, ook belangrijke punten, hun beperkingen hebben. Met het enneagram onderkennen wij niet één versie of beschrijving van de Ideale Leider maar negen verschillende type leiders. En nog steeds: ieder met de eigen kwaliteiten en beperkingen.

Als jij dus meent dat je nu niet het beste uit je team(s) haalt omdat jij je bewust bent van jouw beperkingen als (team)leider dan getuigt dat wellicht vooral van zelfkennis en het vermogen en moed om eerlijk naar jezelf te kijken. En laat dat nou de belangrijkste voorwaarde voor groei en ontwikkeling zijn!

 

Verantwoordelijkheid nemen en aan het roer gaan staan van jezelf, van je leven én van je team(s) vergt wakker worden en middels reflectie jezelf ten diepste leren kennen.

Voor leiders die deze groeistap willen zetten, biedt het enneagram een zeer krachtig, snel, duurzaam, integraal én bevredigend hulpmiddel.

Krachtig, omdat de negen spiegels die de beschreven persoonlijkheidsstructuren bieden, brengen dat in zeer korte tijd heel veel zelfinzicht en zelfkennis kan worden verkregen.

Snel, omdat het enneagram niet één maar NEGEN glasheldere snelwegen voor ontwikkeling biedt. Negen snelwegen omdat wordt onderkend dat ieder van de 9 type leiders andere zaken te ontwikkelen (en af te leren) heeft. Dat maakt het groeipad ook zo efficiënt en effectief.

Duurzaam, omdat deze methode niet een éénmalige investering is en éénmalige opbrengst kent, maar een steeds verder voortschrijdende oogst biedt. Als een groeidiamant.

Integraal, omdat zowel het model als de methode van het enneagram naadloos samengaan met andere instrumenten en óók de oogst van die instrumenten alleen maar verder zal vergroten.

Bevredigend, omdat ieder mens ten diepste naar zelfrealisatie verlangt en het gaan van dit pad van zelfbewustzijn leidt tot het in verbinding komen met de eigen bestemming en daarmee tot zelfrealisatie.

 

Hartegroet,

Jeanette van Stijn
Directeur Enneagram

Meer serotonine? Minder entropie? Ideeën die de wereld een beetje mooier maken?