Van onschatbare waarde(n)

Home Updates Van onschatbare waarde(n)

Familiebedrijven met sterke waarden presteren aanzienlijk beter dan gewone ondernemingen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Erasmus Centre For Family Business (ECFB) i.s.m. BDO accountants en de Rabobank.

Een familiebedrijf is gemiddeld 7% meer waard dan een vergelijkbaar niet familiebedrijf. Ook blijkt dat de gemiddelde rentabiliteit 16% hoger ligt. “Studies uit de afgelopen jaren tonen consequent aan dat familiebedrijven beter presteren” stel Pursey Heugens, professor Organisation Theory aan de Rotterdam School of management en directeur van het ECFB. Dit roept de vraag op waaraan familiebedrijven deze betere prestaties te danken hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat waarden een belangrijke rol spelen.

In eerste plaats vormen waarden de hoeksteen van de identiteit van het familiebedrijf. Vooral als de kernwaarden helder zijn doen familiebedrijven het goed. Waarden geven richting en bieden antwoord op de belangrijkste vragen zoals: ”Wie zijn wij als bedrijf, hoe werken we hier en waar staan we voor?”. Medewerkers kunnen hun persoonlijke doelen matchen met die van de organisatie, waardoor ze zich meer inzetten voor het bedrijf.

In de tweede plaats helpen waarden ook bij de opbouw van zogeheten sociaal kapitaal bij klanten, leveranciers en de omgeving. Dit zorgt voor meer vertrouwen van toeleveranciers, een sterkere licence to operate en loyaliteit onder klanten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het sociaal kapitaal valt of staat met het authentiek naleven van waarden.

Beide mechanismen, identiteit en sociaal kapitaal maken het dus financieel zinvol om sterke waarden te laten doorklinken in en buiten het bedrijf. In het rapport* van het ECFB worden een aantal tips gegeven:

  • Waarden moeten aansluiten bij de historie (ziel) van het bedrijf of intenties van de oprichter.
  • Waarden zijn duidelijk en concreet en hebben een prominente plaats in het bedrijf.
  • Waarden moet authentiek en congruent zijn en terug te zien zijn in gedrag.
  • Less is more, hou het bij maximaal drie kernwaarden. Maar minder mag en kan ook.
  • Investeer in het laten leven van de waarden. Praat er over met in- en externen.
  • Het expliciet vastleggen van waarden en gewenst gedrag op papier kan houvast bieden.

Wat voor familiebedrijven geldt, geldt uiteraard voor alle organisaties. Bij 0 entropy beschikken we over een uniek Organisatie Waarden Onderzoek om de waarden in uw organisatie in beeld te brengen. Dit kan middels een online survey waarbij medewerkers slechts 3 vragen hoeven te beantwoorden. Op basis daarvan weet u of de waarden die u belangrijk vindt in uw organisatie ook écht als zodanig worden ervaren. We meten met het Waardenonderzoek ook hoeveel verlies aan arbeidsvermogen er is, omdat alignment met de juiste waarden (nog) niet op orde is. Dit geeft direct uw ontwikkelingspotentieel aan.

Tevens helpen wij u d.m.v. co-creatie sessies om te komen tot heldere in- en externe Beeld-Taal gebaseerd op één of twee waarden. Met deze Beeld-Taal geven we letterlijk beeld aan al die woorden in uw missie, visie en waarden. Een mooi voorbeeld daarvan vindt u hier.

 

Weten hoe? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze cases. 

Het rapport van het ECFB is hier te vinden.