De 10 voordelen van werken met de global goals

Home Updates De 10 voordelen van werken met de global goals

New York, september 2015;  alle 150 wereldleiders komen bijeen tijdens een conferentie van de Verenigde Naties. Onder een minuten durende daverende staande ovatie  worden unaniem de Global Goals aangenomen. Eensgezindheid die uniek is in de geschiedenis van de mensheid!

De 17 Global Goals – of Sustainable Development Goals (SDG’s) – zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals.  Voor de SDG’s zijn ruim 9 miljoen wereldburgers ondervraagd wat zij belangrijk vonden. Goal 1 gaat over armoedebestrijding, goal 2 betreft gezonde voeding, goal 3 gezondheid, goal 4 educatie en zo verder. Alle goals vind je terug op www.globalgoals.org.

We zijn 3 jaar verder en er is al bijzonder veel gebeurd met de SDG’s. De globale doelen zijn in Nederland niet alleen vertaald naar nationaal beleid, maar ook naar concreet gemeentelijk beleid.

Alle bekende multinationals zoals PwC, Unilever, KLM en Philips zijn de SDG’s actief aan het integreren in hun strategie. Veel bedrijven volgen hun voorbeeld. Hetgeen heel slim is, want als je als bedrijf in de toekomst niet aan kunt tonen dat je mee helpt de wereld wat beter te maken, verlies je ook je ‘social license to operate’.   Niet verduurzamen is gewoon geen optie.

 

De 10 voordelen om met de Global Goals aan de slag te gaan!

  1. De Global Goals sluiten aan bij een wereldwijd gedragen beweging en geven concrete handvatten en thema’s hoe je met je bedrijf kunt verduurzamen. “Het is geen tijd voor verandering, het is verandering van tijdperk”, stelt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans.
  2. Het mooie van de Global Goals is dat er wereldwijd, maar ook op nationaal en zelfs gemeentelijk beleid consensus over is. Je kunt dus voorspellen welk beleid gestimuleerd gaat worden en dat is van belang bij strategische keuzes voor je bedrijf.
  3. De Global Goals bieden niet alleen eenduidige doelen, maar ook herkenbare taal en symbolen en verbinden zo moeiteloos mensen met elkaar.
  4. Door te werken aan de Global Goals is geen dualiteit meer tussen bijvoorbeeld overheid en bedrijfsleven, man of vrouw, arm of rijk, oost of west, groot of klein. Er is een hogere shared pool of meaning waar belangentegenstelling wegvalt. Niemand kan ‘tegen’ de Global Goals zijn, iedereen is immers wereldburger. Tenzij je van de maan bent gevallen natuurlijk.
  5. Met je bedrijf een bijdrage leveren aan de Global Goals is zeer zinvol en zorgt voor lange termijn voldoening. Dit is een enorme kans om zo betrokkenheid van medewerkers te vergroten.
  6. Uit onderzoek van Deloitte onder meer dan 10.000 Millennials blijkt dat met name jongeren willen dat hun bedrijf pro-actief een positieve impact maakt in de maatschappij. Dit is zeer relevant in de huidige tijd van the war on talent.
  7. Profit’ als maatstaf voor succes heeft zijn langste tijd gehad. Zo wil het CBS af van het Bruto Binnenlands Product als maatstaf voor welvaart en toe naar een SDG-index die ‘benefit’ meet.
  8. Het gaat om benefit voor alle stakeholders. Hét keurmerk voor bedrijven zijn de B-corps (b van benefit). Dit zijn de wereldwijde koplopers op het gebied van maatschappelijke impact zoals Tony’s Chocolonely, Dopper, Snappcar, Triodos bank etc.
  9. Vanuit het bewustzijn van de SDG’s ontstaan nieuwe kansen. Veel bedrijven werken inside-out. Als je start bij de Global Goals werk je outside-in. Wat kan mijn bedrijf bijdragen in de behoefte die er wereldwijd is richting 2030? Jaarlijks wordt hiervoor een Global Opportunities rapport per SDG opgesteld.
  10. Last-but-not-least: 90% van de mensen (de klanten van je bedrijf dus) verwachten van bedrijven dat ze bijdragen aan een betere wereld. 74% geeft aan dat ze eerder producten kopen van bedrijven die werken aan de Global Goals. (onderzoek PwC in 24 landen) Sociale verantwoordelijkheid is dus geen nice-to-have meer, maar een must-have.

 

Op wat voor manier kan ik de Global Goals implementeren in mijn bedrijf?

Niet alle bedrijven zijn er meteen al klaar voor om met de Global Goals aan de slag te gaan. Verduurzaming, lange termijn en sociale verantwoordelijkheid zijn waarden die samenhangen met behoeften op een hoog bewustzijn. Dat is mooi, maar veelal hebben de medewerkers (nog) behoeften op lagere niveaus in Maslow’s behoefte piramide. Dit zijn de zog. basic needs, die moeten eerst in meer of mindere mate ingevuld zijn.

Het is erg belangrijk medewerkers stapsgewijze mee te nemen en er voor te zorgen dat het elastiek niet te strak staat.  Er moet een solide basis zijn van veiligheid, financiële stabiliteit, goede relaties met klanten en medewerkers, voldoende kwaliteit en genoeg innovatievermogen.

Met een waardenmeting kunnen we de acceptatiebereidheid snel en eenvoudig meten. Waar sta je als bedrijf? Wat zijn de blokkades om succesvol een lange termijnstrategie uit te voeren?  Deze baseline measurement is dan de start voor een passend communicatie- en implementatieplan dat voor de medewerkers niet te hoog over is, maar voldoende ambitie in zich heeft.

Tevens hebben wij een Global Goals App ontwikkeld, waarmee je bottum-up kunt peilen welke van de 17 doelen het meeste leven onder de medewerkers. Zo kom je erachter voor welk thema het gros van de medewerkers al intrinsiek gemotiveerd is om aan bij te dragen. Een keuze voor 1 of 2 doelen levert consensus en focus op, je kunt als bedrijf namelijk niet aan alle 17 doelen tegelijk werken.

Wilt u meer weten? Wij laten u graag enkele voorbeeldcases zien. Voor de ‘common good’ verzorgen wij ook graag een (kostenloze) inspiratiesessie.