Hoeveel energie lekt er weg uit jouw organisatie?

Home Updates Hoeveel energie lekt er weg uit jouw organisatie?

Hoe krijgen sommige organisaties het toch voor elkaar om op consistente basis excellent te presteren met hoog gemotiveerd personeel en een goede werksfeer? Simpelweg door het verspillen van energie aan nutteloze zaken tot een minimum te beperken. Bovendien slagen zij er in mensen op meerdere niveaus te motiveren. Dit zijn organisaties waarbij de entropie laag is, kleiner dan 10%.

Elke organisatie heeft haar eigen energiehuishouding. Hierbinnen vormen mensen de belangrijkste energiebron. Een deel van deze energie wordt nuttig besteed en draagt bij aan het realiseren van doelen. Een ander deel lekt weg en is als nutteloos te bestempelen. We noemen dit de ‘Entropie van een organisatie’. Vaak ontbreekt het zicht op deze weglekkende energie en wordt de impact hiervan onderschat. Door eerst het energieverlies van een organisatie goed en specifiek in kaart te brengen kan het energielek gericht gedicht worden.

 

Entropie
Entropie is de organisatie-indicator voor energieverlies. Energieverlies dat te typeren is als nutteloos omdat het niet bijdraagt aan doelrealisatie. Dit energieverlies gaat gepaard met negatieve effecten op de engagement (bevlogenheid) van medewerkers wat weer negatieve effecten heeft op organisatieprestaties. Een vicieuze cirkel dus, waar lastig uit te komen is zonder extra handvatten.

Organisatie-entropie is een maat (uitgedrukt in %) en wordt bepaald door de hoeveelheid nutteloze organisatiewaarden te meten. Deze nutteloze organisatiewaarden, ook wel limiterende waarden genoemd, werken als rem en beperken het organisatietempo. Wanneer het lukt om dit energieverlies te beperken, verandert het in energiepotentieel. Een potentieel dat nuttig kan worden ingezet en positief gaat bijdragen aan engagement en prestaties. Om dit potentieel te kunnen benutten is inzicht nodig in aard en omvang.

Voorbeelden van energieverspilling:

 • Bezig zijn met overdadige bureaucratie
 • Niet samenwerkende eilandjes binnen de organisatie
 • De waan van de dag regeert, langere termijn visie ontbreekt
 • Elkaar de schuld geven in plaats van samen te werken

Wanneer we naar de facts and figures kijken blijkt dat het hier om een impactvolle indicator gaat. Om dit te duiden is het van belang om twee relaties goed te begrijpen:

 1. De relatie tussen engagement (bevlogenheid) en organisatieprestatie.
 2. De relatie tussen engagement (bevlogenheid) en de hoeveelheid entropie (energieverlies)

Wanneer je deze twee samen neemt ga je de relatie tussen organisatieprestatie en entropie zien.

 

1. Engagement en organisatieprestatie
Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup laat al jaren, op basis van een grote onderzoekspopulatie, de relatie zien tussen de mate van bevlogenheid van medewerkers binnen organisaties en het prestatieniveau van deze organisaties zien. Wat je gevoelsmatig verwacht wordt hier in harde feiten aangetoond. Organisaties met engaged (bevlogen) medewerkers presteren beter. Onderstaande tabel laat op basis van de onderzoeksresultaten de relatie in prestatieverschillen zien tussen minimale en maximale engagement. Beiden uitersten. De verschillen spreken boekdelen.

Enkele voorbeelden:
Organisaties met maximale bevlogenheidsscores hebben ten opzichte van organisaties met minimale scores:

 • 37% minder verzuim
 • 50% minder incidenten
 • 41% minder kwaliteitsuitval

 

 

 

De vraag die zich nu opdringt is: Wat maakt medewerkers bevlogen? Juist hier zit een mooie verbinding met de inzichten uit het onderzoek van onze onderzoekspartner, het Barrett Value Centre. Dit inzicht laat zien dat de mate van bevlogenheid en prestatie sterk correleert aan een bijzondere categorie organisatiewaarden: nutteloze of limiterende waarden. Ook wel entropie genoemd.

 

2. Entropie en engagement
Entropie wordt uitgedrukt als het % van nutteloze organisatiewaarden ten opzichte van het totaal aan organisatiewaarden. Onderzoek van het Barrett Value Centre laat zien dat er een sterke relatie bestaat tussen de hoeveelheid entropie (energieverlies) en engagement (bevlogenheid) van medewerkers. Bijgaande grafiek laat deze relatie zien. Hoe lager de entropie (energieverlies) binnen een organisatie is, hoe hoger de engagement van medewerkers, hoe hoger de organisatieprestatie.

 

 

 

Wat het inzicht in entropie interessant maakt is dat het ook direct een aanwijzing is naar de oorzaak van het energieverlies waarmee beïnvloeding dus ook binnen bereik ligt. Het energieverlies binnen de organisatie wordt namelijk uitgedrukt in specifieke organisatiewaarden die specifieke beïnvloeding mogelijk maken. De relatie tussen organisatiewaarden, engagement van medewerkers en organisatieprestatie is hiermee gelegd en kan met behulp van het inzicht in één variabele, entropie, gericht worden beïnvloed.

Wanneer de remmende werking van energieverspilling (entropie) is weggenomen ontstaat er ruimte om motivatie op meerdere niveaus te realiseren. Motivatie kan op meerdere niveaus worden gevonden. Startend bij het niveau van individueel overleven tot het niveau van volledige dienstbaarheid tot aan het grotere geheel. Loop de niveaus eens na en beantwoord voor jezelf de vraag eens op welke niveaus jouw motivatie tot stand komt en wat extra energie genereert?

Beste voor de wereld:

 • Dienstbaarheid
 • Het verschil maken
 • Betekenis vinden door bij te dragen aan een inspirerende visie
 • Intellectuele en operationele uitdagingen

Beste van de wereld:

 • Trots op prestaties en goed werk
 • Vriendschap, collegialiteit en erkenning
 • Voordelen en financiële beloningen

 

Jouw energielabel?
Hoe staat het met de entropie, de energie verspillende waarden, binnen jouw organisatie? Om welke waarden gaat het specifiek en op welke manier kunt je deze entropie verlagen en ombuigen naar energie met positieve impact? Op welke niveaus ontstaat jouw motivatie! Meten is weten. 0 Entropy maakt het energielek en de motivatieniveaus zichtbaar, helpt dit lek te dichten en daagt uit om nieuwe motivatieniveaus te verkennen. De impact van entropie is verrassend groot.

Verras jezelf!

16 november 2017