Nr. 1 /150
full service agency

Een goede mentale gezondheid voor alle inwoners van Zeeland

Emergis

Emergis is een brede maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het versterken van de mentale kracht van mensen, gezinnen, gemeenschappen en de provincie Zeeland als geheel. Zij ondersteunt jaarlijks ca. 13.000 mensen van alle leeftijden met uiteenlopende uitdagingen. Met een andere vraag naar gezondheidszorg, moeten ook de medewerkers van Emergis op een andere manier gaan samenwerken.

Home Ons werk Emergis
0to9 ontwikkelde: Een inspirerend cultuurprogramma op basis van het Organisatie Waarden Onderzoek (OWO)

De veranderende vraag naar zorg heeft ook grote consequenties voor de zorgverleners bij Emergis. Zij dreigen kopje-onder te gaan aan de verhoogde werkdruk en het steeds meer blussen van brandjes terwijl er nog nauwelijks ruimte is voor reflectie. Hoe blijf je als organisatie dan die stabiele rots in de branding?

Emergis houdt koers in een veranderende vraag naar zorg

Met alle input vanuit Emergis en de waarden ‘Vertrouwen’, ‘Verbinding’ en ‘Duidelijkheid’, die al leefden toen wij op een eerder tijdstip ons Organisatie Waarden Onderzoek deden, hebben we de volgende doelen geformuleerd: meer begrip en een betere besluitvorming die moeten resulteren in een betere samenwerking.

We ontwikkelden een op maat gemaakt cultuurprogramma waarin we de leiders van Emergis in vier fasen meenamen in workshops, met verschillende opdrachten en (individuele) gesprekken. Om zo een gezamenlijk verlangen aan te zetten naar het zonnige zuiden van Emergis.

"Samen aanpakken heeft ons vertrouwen en daadkracht gegeven"

Gerichte activatie
In de eerste fase hebben we in beeld gebracht waar de leiders van Emergis voor staan en welke stappen zij kunnen zetten richting hun doel. Met als resultaat een helder en gedeeld beeld van de stip op de horizon, de route daar naartoe en de benodigde activatie om daar te komen.

Programma
Workshop
Gerichte activatie
Dialoog
Persoonlijk leiderschap
Verdieping
Waarden naar gedrag
Activatie
Persoonlijk verandervermogen

Samen koers houden
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de houding en gedrag, aansluitend bij de gewenste cultuur. Omdat ‘verbinding’ een van de belangrijkste waarden is binnen Emergis, hebben we een workshop ‘Verbindend leiderschap’ ontwikkeld. Hierin hebben we achterhaald wat deze waarde inhoudt voor de leiders en hoe zij hier binnen Emergis vorm aan kunnen geven.

Programma
Workshop
Verbindend leiderschap
Vaardigheid
Invloed & beïnvloeden
Verdieping
Masterclass Bevlogenheid
Activatie
Pitch bevlogen leider

Samen overstijgen
In fase drie werkten we aan het overstijgend samenwerken. Wat verstaan we hier onder, waar doen we dit al en waar is nog winst te behalen. Een mooi onderdeel van deze periode vormde de opdracht om een gesprek aan te gaan met iemand buiten de organisatie. Hoe geeft deze persoon invulling aan zijn/haar leiderschap?

Programma
Workshop
Overstijgend samenwerken
Vaardigheid
Aanspreken & motiveren
Verdieping
Veranderen, hoe dan?
Activatie
Peer talks extern

Borgen en vooruitkijken
We hebben ons in deze laatste fase gericht op hechting en continuering. Door terug te blikken op het hele traject. Welke stappen zijn er gezet, wat ging er goed en wat kan nog beter. Én we hebben een aanzet gemaakt voor een terugvalpreventieplan. Tot slot hebben we het verhaal van Emergis opgesteld, gezamenlijk en persoonlijk. Zodat de leiders van Emergis verdergaan als ambassadeurs en dragers van de gewenste cultuur.

Programma
Workshop
Hechten en continueren
Vaardigheid
Communiceren met impact
Verdieping
Hechten, continueren en op koers blijven
Activatie
Persoonlijke story telling
"We hebben een stevige basis gelegd die we nu verder gaan uitdragen"

Wat heeft ons cultuurprogramma opgeleverd?

De leiding van Emergis is een collectief geworden en er zijn zicht- en merkbare bruggen geslagen. Er is meer begrip voor elkaar, er vindt een betere besluitvorming plaats en de samenwerking is verbeterd. Deze verbetering is een continu proces, waarvan de leiders nu zelf ambassadeurs en dragers zijn geworden.

Doorvertaling naar alle collega’s

Tot slot ontwikkelden we een set gesprekskaarten met vragen, overdenkingen en opdrachten over de thema’s die in de vier fasen behandeld zijn. Een ideaal middel om de beweging die ingezet is voort te zetten en verder uit te dragen. Intern tussen collega’s onderling of in teams, en extern door deze te versturen naar relaties.

Wil je meer weten over dit project?

Robert Jan
van Leeuwen

Managing Partner

Andere cases