Nr. 1 /150
full service agency

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Zorg van generaties

Oog voor de mens achter de medische klacht, het klinkt zo logisch als je het hebt over zorg. Want het is toch mensenwerk? Maar in een tijd waarbij de zorg is verhard en de discussie vooral gaat over geld en minder over mensen, is dit niet zo vanzelfsprekend.

Vorig jaar hebben we de fusie begeleid van het Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Ziekenhuis. Op basis van waardenscans en onderzoek kwam naar voren dat de waarden "liefdevol, aandacht en begrip" het breedst gedragen worden binnen de beide organisaties. Dit resulteerde in het mooie gedachtegoed ‘omdat wij begrijpen dat…’

plaatje description plaatje description

plaatje description plaatje description

Mooi werk maak je samen

Via onze open werkwijze (RvB, Communicatie, HR en Medici draaiden in onze processen mee) hebben we een mooie onderscheidende aanpak ontwikkeld. Zonder enige concessie omdat iedereen onderdeel van het creatieve proces was. Onze onconventionele werkwijze. De ambitie op waarden die we met de twee ziekenhuizen willen bereiken, hebben we samengevat in een 3 minuten film. Deze is onderdeel van de roadshow van de RvB geweest. We wilden mensen raken. Met vervolgens de vraag aan al het personeel: “hoe kun jij op jouw afdeling invulling geven aan dit gedachtegoed?”. Daar hebben we allerlei mooie interne programma’s voor. Eerst draaide de film intern, nu ook extern. Als onderdeel van een grote brede campagne.

Arbeidsmarkt campagne

De thematiek is ook de rode draad in trainings- en coaching programma’s én werving van personeel. Want in de wervingscampagne zijn we niet op zoek naar een dokter of een verpleegkundige, maar naar collega’s die “begrijpen dat….”. “Hoe ga jij invulling geven aan het gevoel in onze film?”

full

Franciscus Gasthuis & Vlietland is ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Met ruim 4.600 medewerkers en bijna 300 artsen verlenen zij zorg vol passie. En dat geven ze door aan de generaties na ons.

Wil je meer weten over dit project?

Sophie
Gelok

Art Director

Andere cases