Nr. 1 /150
full service agency

Een toekomst­bestendige stad voor de inwoners en werkenden nu én later

Stadsas Dordt

In de komende 20 jaar vindt er in Dordrecht een grootschalige gebiedsontwikkeling plaats met onder meer de bouw van 11.000 woningen. Architectenbureau Mecanoo verzorgde het ontwerp van het masterplan voor het gebied. Wij ontwikkelden de positionering en de communicatieaanpak.

Home Ons werk Stadsas Dordt
0to9 ontwikkelde: herpositionering inclusief naamsverandering, visual identity en impactplan voor interactief platform.

Complex speelveld

De grootschaligheid van het gebied en de politieke dynamiek rond de gebiedsontwikkeling maken dit traject tot een enorme uitdaging. Het raakt vrijwel ieder domein binnen de gemeente Dordrecht. Hoe zorg je samen met alle betrokkenen voor een gedeelde visie? Hoe ontwikkel je een herkenbare en eenduidige boodschap die recht doet aan de diversiteit binnen het omvangrijke ontwikkelgebied?

Van Dordtse Spoorzone naar Stadsas Dordt

In de nieuwe positionering staat de verbinding centraal

In twee interactieve workshops kwamen we tot een gedeelde visie en positionering. We verlegden het accent van de infrastructuur naar de meerwaarde voor alle betrokkenen met in de eerste plaats de inwoners van Dordrecht. In lijn hiermee voerden we een naamsverandering door: van Dordtse Spoorzone naar Stadsas Dordt. In de positionering van het gebied staat de verbinding centraal.

De Stadsas verbindt Dordtenaren met elkaar én Dordrecht met de rest van de Randstad

Grensverleggende ambities

Op basis van de nieuwe naam en positionering ontwikkelden we een visual identity en een visie op een nog te ontwikkelen digitaal platform. Waar de verschillende doelgroepen het ontwikkelproces straks op de voet kunnen volgen. We willen in alle facetten van het project de grensverleggende ambities van het gebied weerspiegelen.

Toekomstbestendige overheidscommunicatie

Bijzonder aan dit digitale platform is dat dit zal worden ingericht op basis van intuïtieve navigatie. Waardoor gebruikers zeer snel de informatie vinden die voor hen relevant is. De lessen die worden geleerd binnen het Stadsas-project, kunnen worden geïmplementeerd binnen de gemeente. Op deze manier draagt Stadsas bij aan het ontwikkelen van een blauwdruk voor toekomstbestendige overheidscommunicatie.

Hoe verder?

De komende periode zal de strategische communicatieaanpak die wij ook ontwikkelden, worden uitgerold door de gemeente Dordrecht. Inclusief de realisatie van het platform. Volg onze social mediakanalen om hiervan op de hoogte te blijven.

Wil je meer weten over dit project?

Joost
van Gorsel

Creative Director

Jan Pieter
Kaptein

Strategist

Andere cases